Noemi, n.o.
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti
a zriadenie pre seniorov
Cypriána Majerníka 189/44, 922 07 Veľké Kostoľany

Tel. číslo:

0901/705 141 sociálna pracovníčka

0944/274 423 riaditeľka

033/7781 255 zdravotná sestra

Email:
noeminovelkekostolany@gmail.com

katka.kotrbova@gmail.com

Kontaktné osoby:
Bc. Katarína Kotrbová - riaditeľ zariadenia

Bankové spojenie:
IBAN číslo účtu: SK5209000000000285327380
kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

IČO:
37 986 074

DIČ:
202 264 6681