Noemi, n.o.
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti
a zriadenie pre seniorov
Cypriána Majerníka 189/44, 922 07 Veľké Kostoľany

Tel. číslo:

pevná linka:033/7781 255

riaditeľ zariadenia: 

noemi@noemi-dss.sk

sociálna pracovníčka:

mobil: 0911/967803

socialna@noemi-dss.sk

zdravotná sestra:

mobil: 0901/705 141

zdravotna@noemi-dss.sk

opatrovateľky:

0902/ 425 099

noemi@noemi-dss.sk

Email:

noemi@noemi-dss.sk

Bankové spojenie:
IBAN číslo účtu: SK5209000000000285327380
kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

IČO:
37 986 074

DIČ:
202 264 6681