Výpočtový – 1 lôžková izba

Bod 1

Výpočet mesačnej úhrady (30 dní) za stravu

 
Stravná jednotka pri celodennej strave: 6,12 EUR
Raňajky 1,10 EUR
Desiata 0,33 EUR
Obed 2,19 EUR
Olovrant 0,50 EUR
Večera 2,00 EUR
Mesačná úhrada za stravu 183,60 EUR

Bod 2

Výpočet mesačnej úhrady (30 dní) za bývanie

1 lôžková izba 8,88 EUR
Mesačná úhrada za bývanie 266,40 EUR

Bod 3

Výpočet mesačnej úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva (30 dní)

výška úhrady na 1 deň 1 EUR
Mesačná úhrada 30 EUR

Bod 4

Celková úhrada = súčet všetkých 3 bodov 480 EUR

Výpočtový – 2 lôžková izba

Bod 1

Výpočet mesačnej úhrady (30 dní) za stravu

Stravná jednotka pri celodennej strave: 6,12 EUR
Raňajky 1,10 EUR
Desiata 0,33 EUR
Obed 2,19 EUR
Olovrant 0,50 EUR
Večera 2,00 EUR
Mesačná úhrada za stravu 183,60 EUR

Bod 2

Výpočet mesačnej úhrady (30 dní) za bývanie

2 lôžková izba 7,88 EUR
Mesačná úhrada za bývanie 236,40 EUR

Bod 3

Výpočet mesačnej úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva (30 dní)

výška úhrady na 1 deň 1 EUR
Mesačná úhrada 30 EUR

Bod 4

Celková úhrada = súčet všetkých 3 bodov 450 EUR

Výpočtový – 3 lôžková izba

Bod 1

Výpočet mesačnej úhrady (30 dní) za stravu

Stravná jednotka pri celodennej strave: 6,12 EUR
Raňajky 1,10 EUR
Desiata 0,33 EUR
Obed 2,19 EUR
Olovrant 0,50 EUR
Večera 2,00 EUR
Mesačná úhrada za stravu 183,60 EUR

Bod 2

Výpočet mesačnej úhrady (30 dní) za bývanie

3 lôžková izba 6,88 EUR
Mesačná úhrada za bývanie 206,40 EUR

Bod 3

Výpočet mesačnej úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva (30 dní)

výška úhrady na 1 deň 1 EUR
Mesačná úhrada 30 EUR

Bod 4

Celková úhrada = súčet všetkých 3 bodov 420 EUR

Výpočtový – 4 lôžková izba

Bod 1

Výpočet mesačnej úhrady (30 dní) za stravu

Stravná jednotka pri celodennej strave: 6,12 EUR
Raňajky 1,10 EUR
Desiata 0,33 EUR
Obed 2,19 EUR
Olovrant 0,50 EUR
Večera 2,00 EUR
Mesačná úhrada za stravu 183,60 EUR

Bod 2

Výpočet mesačnej úhrady (30 dní) za bývanie

4 lôžková izba 6,21 EUR
Mesačná úhrada za bývanie 186,30 EUR

Bod 3

Výpočet mesačnej úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva (30 dní)

výška úhrady na 1 deň 1 EUR
Mesačná úhrada 30 EUR

Bod 4

Celková úhrada = súčet všetkých 3 bodov 400 EUR