Bankové spojenie:
IBAN číslo účtu: SK5209000000000285327380
kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)