Aj v tomto roku vás chceme opäť požiadať o podporu Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti – Noemi n.o.,a to poukázaním 2% daní.
Tlačivá na vyplnenie si môžete vyzdvihnúť priamo v priestoroch Noemi n.o.
Za vašu podporu úprimne ďakujeme.

 

Vaše potvrdenia o zaplatení dane z príjmov od zamestnávateľa  a vyhlásenia o poukázaní  2 % môžete odovzdať priamo v Noemi n.o. alebo na daňovom úrade.

Tlačivá na stiahnutie:
Vyhlásenie o poukázaní 2% dane
Potvrdenie o zaplatení dane